Nr 504 z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia, w roku akademickim 2014/2015

 
 
UCHWAŁA Nr 504
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 kwietnia 2014 roku

w sprawie ustalenia limitów przyjęć kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia, w roku akademickim 2014/2015

 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie
z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z późn. zm.) na wniosek rad wydziałów, Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych oraz Senackiej Komisji ds. Rozwoju Uczelni i Finansów, Senat uchwala, co następuje:

 

§ 1

1.   Senat ustala limity przyjęć kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia,
w roku akademickim 2014/2015 na poszczególne dyscypliny naukowe.

 

2.    Limity przyjęć kandydatów, o których mowa w ust. 1 określają załączniki 1 i 2 do Uchwały.

 

§ 2

Senat upoważnia Rektora do zmiany limitów przyjęć kandydatów, o których mowa w § 1, jeżeli będzie tego wymagał istotny interes uczelni i wydziału.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.04.2014
Data publikacji:
08.05.2014 08:55
Data aktualizacji:
26.10.2015 14:13
Liczba wyświetleń:
3233
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwalaNr504.doc175 KB
zalacznikidouchwNr504.pdf92.28 KB