Nr 511 z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie przyznania Złotego, Srebrnego i Brązowego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”

 

UCHWAŁA Nr 511
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 kwietnia 2014 roku
 
w sprawie przyznania Złotego, Srebrnego i Brązowego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”
Na podstawie § 3 ust. 1 oraz § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu, stanowi się co następuje:

 

§ 1

Za zasługi dla rozwoju Uniwersytetu oraz wieloletnią, zaangażowaną pracę naukowo-dydaktyczną
i działalność na rzecz środowiska akademickiego ZŁOTY LAUR UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE otrzymują:

1)     dr hab. Józef DĘBOWSKI, prof. UWM,
2)     prof. dr hab. Marianna FLIS,
3)     prof. dr hab. Tadeusz JASUDOWICZ,
4)     s. dr hab. Jadwiga KALINOWSKA, prof. UWM,
5)     prof. dr hab. Genowefa KOTWICA,
6)     dr hab. Ewa KUJAWSKA-LIS,
7)     dr hab. inż. Marian KUJAWSKI, prof. UWM,
8)     dr hab. Henryk MIZEREK, prof. UWM,
9)     dr hab. Sławomir PRZYBYLIŃSKI, prof. UWM,
10)  prof. dr hab. Tadeusz ROTKIEWICZ,
11)  prof. dr hab. Lech SMOCZYŃSKI,
12)  prof. dr hab. Kazimierz WAWRO,
13)  prof. dr hab. inż. Ryszard ZADERNOWSKI,
14)  prof. dr hab. Arkadiusz ŻUKOWSKI.

 

§ 2

Za zasługi dla rozwoju Uniwersytetu oraz zaangażowaną pracę naukowo-dydaktyczną i działalność na rzecz środowiska akademickiego SREBRNY LAUR UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE otrzymują:

1)     dr hab. Wojciech BARAŃSKI,
2)     dr inż. Agnieszka CHOJKA,
3)     dr Anna DROGOSZ,
4)     dr inż. Andrzej DUMALSKI,
5)     dr Krzysztof KABZIŃSKI,
6)     dr hab. Bożena KORDAN, prof. UWM,
7)     dr Barbara KOZAK,
8)     dr hab. Sławomir SMÓLCZYŃSKI,
9)     dr Alicja TUPIEKA-BUSZMAK.

 

§ 3

Za zasługi dla rozwoju Uniwersytetu oraz zaangażowaną pracę naukowo-dydaktyczną i działalność na rzecz środowiska akademickiego BRĄZOWY LAUR UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE otrzymują:

1)  mgr Marek ROGUSKI,
2)  mgr Zbigniew URBALEWICZ,
3)  mgr Bożenna ZAJĄCZKOWSKA-PAWŁOWICZ.

 

 

§ 4

Za zasługi dla rozwoju Uniwersytetu oraz wieloletnią, zaangażowaną pracę zawodową i działalność na rzecz środowiska akademickiego ODZNAKĘ „ZASŁUŻONY DLA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE” otrzymują:

1)     mgr Beata ANEK-KUCHAREK,
2)     Ewa BANASIAK,
3)     mgr Jolanta GAŁECKA,
4)     Krzysztof MORDWA,
5)     mgr inż. Jerzy OSSOWSKI,
6)     Łucja PASZEK,
7)     Jadwiga PASZKOWSKA,
8)     dr inż. Michał POGORZELSKI,
9)     dr Marian RUSIECKI,
10)  inż. Elżbieta SIEMIĄTKOWSKA,
11)  Teresa SZYMKUN.

 

§ 5

Za zasługi dla rozwoju Uniwersytetu, w szczególności za wspieranie działalności naukowej i statutowej Wydziału Bioinżynierii Zwierząt, Wydziału Nauk Ekonomicznych i Wydziału Teologii ODZNAKĘ „ZASŁUŻONY DLA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE” otrzymują:

1)  mgr Błażej GAWROŃSKI (Dyrektor Miejskiego Zakładu Profilaktyki i Terapii Uzależnień
    w Olsztynie),
2)  mgr Grażyna MALISZEWSKA (Kurator Sądowy – Kuratorium Okręgowe w Olsztynie),
3)  mgr Zenon SZACHERSKI (Prezes Działdowskiej Agencji Rozwoju),
4)  mgr Hanna WINKIEL (Kurator Okręgowy w Olsztynie),
5)  prof. dr hab. Zenon ZDUŃCZYK (IRZiBŻ PAN Olsztyn).

 

§ 6

Za wspieranie działalności uczelni oraz popularyzację więzi Absolwentów z uczelnią ODZNAKĘ „ZASŁUŻONY DLA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE” otrzymują członkowie Stowarzyszenia Absolwentów:

1)  mgr inż. Roman CHOJNOWSKI,
2)  mgr inż. Kazimierz GOŁĘBIECKI,
3)  mgr inż. Kazimierz HOPPE,
4)  inż. Lech KOTOWICZ,
5)  dr inż. Stanisław ROMOTOWSKI,
6)  mgr inż. Wiesława SZTWIERTNIA,
7)  mgr inż. Wojciech WACEWICZ.

 

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.04.2014
Data publikacji:
08.05.2014 09:04
Data aktualizacji:
08.05.2014 09:05
Liczba wyświetleń:
3626
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwalaNr511.docx23.25 KB