Nr 513 z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej wraz z gruntem położonego w miejscowości Kocibórz 9, Gmina Reszel

 
UCHWAŁA Nr 513
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 kwietnia 2014 roku

  
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej wraz z gruntem położonego
w miejscowości Kocibórz 9, Gmina Reszel

 

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 4 lit. a Statutu Uniwersytetu, stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Senat wyraża zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym, przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie na rzecz dotychczasowego najemcy, prawa własności lokalu mieszkalnego nr 1
o powierzchni użytkowej 84,40 m2, położonego w miejscowości Kocibórz 9 wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą oraz prawa własności działki siedliskowej nr 9/16
o powierzchni 804 m2, księga wieczysta nr OL1K/00029681/5.

 

§ 2

Wartość rynkowa w/w prawa do nieruchomości została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego
i wynosi 65 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy).

 

§ 3

1.   Na podstawie § 11 Regulaminu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności nieruchomości Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 28 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 5 sierpnia 2008 roku, Uniwersytet udziela nabywcy bonifikaty w wysokości 69% wartości nieruchomości.

2.    Cena nieruchomości z uwzględnieniem udzielonej bonifikaty wynosi 20 150,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy sto pięćdziesiąt złotych).

 

§ 4

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa
w niniejszej uchwale.

 

§ 5

Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, przeznaczone będą na finansowanie zadań inwestycyjnych Uniwersytetu. 

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.04.2014
Data publikacji:
08.05.2014 10:18
Data aktualizacji:
08.05.2014 10:23
Liczba wyświetleń:
2396
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwalaNr513.docx19.17 KB