Nr 515 z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyki i Informatyki

 
UCHWAŁA Nr 515
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 kwietnia 2014 roku

 

w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyki i Informatyki

Działając na podstawie § 14 ust. 3 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uwzględniając wniosek Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki, pozytywnie opiniuje utworzenie Katedry Analizy Zespolonej.

 

§ 2

Wniosek Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki w tej sprawie stanowi załącznik
do niniejszej Uchwały.

 

§ 3

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.04.2014
Data publikacji:
08.05.2014 10:46
Data aktualizacji:
08.05.2014 10:46
Liczba wyświetleń:
2409
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwalaNr515.doc39 KB