Nr 516 z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Sztuki

 
UCHWAŁA Nr 516
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 kwietnia 2014 roku
 
w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Sztuki
 
Działając na podstawie § 14 ust. 3 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uwzględniając wniosek Dziekana Wydziału Sztuki, pozytywnie opiniuje zmianę nazwy Zakładu Pedagogiki Instrumentalnej na Zakład Instrumentalistyki.
 
§ 2
Wniosek Dziekana Wydziału Sztuki w tej sprawie stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
 
§ 3
Realizację uchwały powierza się Rektorowi.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.04.2014
Data publikacji:
08.05.2014 10:54
Data aktualizacji:
08.05.2014 10:54
Liczba wyświetleń:
2422
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwalaNr516.doc39.5 KB