Nr 524 z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zaopiniowania zawarcia przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Porozumienia w celu nawiązania współpracy i realizacji wspólnych projektów naukowo-badawczych, rozwojowych i dydaktycznych

 
UCHWAŁA Nr 524
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 kwietnia 2014 roku
 
w sprawie zaopiniowania zawarcia przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Porozumienia w celu nawiązania współpracy i realizacji wspólnych projektów naukowo-badawczych, rozwojowych i dydaktycznych
 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ustala się, co następuje:

 

§ 1

Senat pozytywnie opiniuje zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Porozumienia z:

1)     Polską Geodezją Komercyjną Krajowym Związkiem Pracodawców Firm Geodezyjno-Kartograficznych,

2)     Geodezyjną Izbą Gospodarczą,

3)     Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie,

4)     Politechniką Warszawską,

5)     Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie,

6)     Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu,

7)     Państwową Wyższą Szkołą Techniczno-Ekonomiczną w Jarosławiu.

 

§ 2

Przedmiotem Porozumienia jest inicjowanie, przygotowanie i składanie projektów: naukowych, badawczych, rozwojowych, dydaktycznych i innych, w ramach współpracy sygnatariuszy porozumienia, objętych pakietem krajowych i wojewódzkich programów operacyjnych.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.04.2014
Data publikacji:
08.05.2014 14:01
Data aktualizacji:
08.05.2014 14:02
Liczba wyświetleń:
2556
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwalaNr524.doc43.5 KB