Nr 526 z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie


 
UCHWAŁA Nr 526
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 9 czerwca 2014 roku
 
w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się,
co następuje:

 
§ 1
W Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie § 49 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 
 „Kierownikami wydziałowych jednostek organizacyjnych w Uniwersytecie są: dyrektor instytutu, kierownik katedry, kierownik zakładu, kierownik kliniki-ordynator, kierownik oddziału klinicznego-ordynator, kierownik ośrodka.”
 
§ 2
Realizację uchwały powierza się Rektorowi.
 
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
Przewodniczący Senatu
REKTOR
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
08.06.2014
Data publikacji:
11.06.2014 06:56
Data aktualizacji:
11.06.2014 06:56
Liczba wyświetleń:
2429
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr526.doc34 KB