Nr 527 z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie dofinansowania na realizację projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja 4 budynków dydaktyczno-administracyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”

DRUKUJ TEN DOKUMENT

 

UCHWAŁA Nr 527
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 9 czerwca 2014 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie dofinansowania na realizację projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja 4 budynków dydaktyczno-administracyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”


Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ustala się,
co następuje:

 § 1 

  1. Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwanego dalej Uniwersytetem, wyraża zgodę na przyjęcie środków finansowych na realizację projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja 4 budynków dydaktyczno-administracyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”
    w wysokości 11.926.640 zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset czterdzieści złotych), przyznanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.

     
  2. Uniwersytet zapewnia udział własny środków finansowych ma realizację projektu, o którym mowa
    w ust. 1, w wysokości 3.434.846 zł (słownie: trzy miliony czterysta trzydzieści cztery tysiące osiemset czterdzieści sześć złotych).

 § 2

Realizację uchwały powierza się Rektorowi i Kanclerzowi.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
08.06.2014
Data publikacji:
11.06.2014 07:34
Data aktualizacji:
26.10.2015 12:10
Liczba wyświetleń:
4105
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr527.doc36.5 KB