Nr 528 z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie porozumienia z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o

 
 
UCHWAŁA Nr 528
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 9 czerwca 2014 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie porozumienia
z
Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie w celu zabezpieczenia płatności Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego z tytułu dostaw ciepła

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ustala się,
co następuje:

 § 1

  1. Senat wyraża zgodę na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie porozumienia
    z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w celu zabezpieczenia płatności Uniwersyteckiego  Szpitala Klinicznego z tytułu dostaw ciepła do obiektów Szpitala do kwoty nie przekraczającej 600.000 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych).

  2. Treść porozumienia stanowi załącznik do uchwały.

 

§ 2

Realizację uchwały powierza się Rektorowi i Kanclerzowi.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
08.06.2014
Data publikacji:
11.06.2014 07:51
Data aktualizacji:
26.10.2015 12:09
Liczba wyświetleń:
3066
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr528.doc45 KB