Nr 529 z dnia 09 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie prawa użytkowania nieruchomości zabudowanych położonych przy al. Warszawskiej 30 na rzecz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na czas nieokreślony

 
UCHWAŁA Nr 529
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 09 czerwca 2014 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie prawa użytkowania nieruchomości zabudowanych położonych przy al. Warszawskiej 30 na rzecz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na czas nieokreślony

 

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt. 4 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się
co następuje:

 

§ 1

Senat wyraża zgodę na nieodpłatne i na czas nieoznaczony ustanowienie na rzecz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie prawa użytkowania nieruchomości gruntowych położonych przy al. Warszawskiej 30,  obr. 61 m. Olsztyn, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 95, 101 i 126 o łącznej pow. 3,2934 ha oraz znajdujących się na nich budynków budowli, urządzeń i instalacji wskazanych w zestawieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

 

§ 2

 

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury przekazania obiektów, o których mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
08.06.2014
Data publikacji:
11.06.2014 08:07
Data aktualizacji:
04.08.2014 09:51
Liczba wyświetleń:
3145
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr529.doc32 KB
ZaldoUchwNr529.pdf666.67 KB