Nr 530 z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie zaopiniowania zadania aparaturowego pod nazwą „Zakup wyposażenia na potrzeby Pracowni Dydaktycznych Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”

 
 
UCHWAŁA Nr 530
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 9 czerwca 2014 roku
 

w sprawie zaopiniowania zadania aparaturowego pod nazwą „Zakup wyposażenia na potrzeby Pracowni Dydaktycznych Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie”


Działając na podstawie § 14 ust. 3 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się
co następuje:

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje przedstawione przez Rektora zadanie aparaturowe pod nazwą „Zakup wyposażenia na potrzeby Pracowni Dydaktycznych Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”.


§ 2

Wartość zadania, o którym mowa w § 1 wynosi 507.400 zł (słownie: pięćset siedem tysięcy czterysta złotych). Środki na realizację będą pochodziły ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

§ 3

Realizację uchwały powierza się Kanclerzowi i Dziekanowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
08.06.2014
Data publikacji:
11.06.2014 08:17
Data aktualizacji:
11.06.2014 08:18
Liczba wyświetleń:
2501
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr530.docx16.08 KB