Nr 533 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie troski o dobre imię Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
 
UCHWAŁA Nr 533
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie troski o dobre imię Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje:

 

§ 1

   
 1. W związku z rozpowszechnianiem w przestrzeni publicznej nieprawdziwych informacji dotyczących Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz jego organów i pracowników, publikowanych na blogach, a także przekazywanych za pośrednictwem innych środków komunikacji społecznej, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża głęboką dezaprobatę dla wszelkich działań godzących w dobre imię Uniwersytetu, osłabiania Jego pozycji w regionie i kraju, sprzyjających marnotrawieniu dorobku i prestiżu wypracowywanego przez lata z wielkim trudem przez wszystkich pracowników. Całe środowisko akademickie nie może pozostać obojętne wobec naruszania jego godności i jest w szczególny sposób uprawnione do stania na straży
  oraz propagowania wartości etycznych.
   
 2.  
 3. W trosce o przyszłość Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w imieniu całej społeczności akademickiej, Senat jako najwyższy organ kolegialny potępia rozpowszechnianie nieprawdziwych
  i zmanipulowanych informacji szkalujących Uniwersytet, Jego organy i pracowników, zwłaszcza w oczach przyszłych kandydatów na studia.
   
 4. Wobec zaistniałej sytuacji Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie upoważnia Rektora
  i podległe służby do podjęcia zdecydowanych działań na rzecz pociągnięcia do odpowiedzialności prawnej autora(ów) szkalujących Uniwersytet, Rektora i pracowników oraz do występowania drogą prawną przeciwko osobom fizycznym bądź instytucjom, działającym na szkodę Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, o zadośćuczynienie za wyrządzoną Uniwersytetowi krzywdę, związaną
  z pomówieniami, naruszeniem Jego dobrego imienia, osłabieniem Jego wizerunku oraz pozycji w regionie
  i kraju.
 
§ 2
Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.06.2014
Data publikacji:
08.07.2014 11:04
Data aktualizacji:
26.10.2015 12:03
Liczba wyświetleń:
3942
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr533.docx16.32 KB