Nr 540 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Technicznych

 
UCHWAŁA Nr 540
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 czerwca 2014 roku
 
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Technicznych
 

Działając na podstawie § 14 ust. 3 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się,
co następuje:

 § 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uwzględniając wniosek Dziekana Wydziału Nauk Technicznych, pozytywnie opiniuje zniesienie:

   1)  Katedry Geotechniki i Budownictwa Drogowego,

   2)  Katedry Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli,

   3)  Katedry Inżynierii Materiałów i Procesów Budowlanych,

   4)  Katedry Mechaniki i Konstrukcji Budowlanych.

 § 2

 Wniosek Dziekana Wydziału Nauk Technicznych w tej sprawie stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 § 3

Realizację uchwały powierza się Rektorowi oraz Dziekanowi Wydziału Nauk Technicznych.

 § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2014 roku.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.06.2014
Data publikacji:
08.07.2014 11:57
Data aktualizacji:
15.07.2014 11:43
Liczba wyświetleń:
3140
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr540.doc37.5 KB