Nr 541 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

 
UCHWAŁA Nr 541
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 czerwca 2014 roku
 
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

 

Działając na podstawie § 14 ust. 3 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się,
co następuje:

 § 1

1. Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uwzględniając wniosek Komisji do spraw
    Reorganizacji Wydziałów Nauk Technicznych oraz Geodezji i Gospodarki Przestrzennej oraz Dziekana
    Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej pozytywnie opiniuje:
 
    1) utworzenie, z dniem 01 stycznia 2015 roku, Instytutu Budownictwa – jednostki organizacyjnej
        Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej,
 
    2) utworzenie, z dniem 01 stycznia 2015 roku w Instytucie Budownictwa: Zakładu Geotechniki
        i Budownictwa Drogowego, Zakładu Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli, Zakładu Inżynierii
        Materiałów i Procesów Budowlanych oraz Zakładu Mechaniki i Konstrukcji Budowlanych,
        funkcjonujących do 31 grudnia 2014 roku na Wydziale Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-
        Mazurskiego w Olsztynie odpowiednio jako Katedra Geotechniki i Budownictwa Drogowego, Katedra
        Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli, Katedra Inżynierii Materiałów i Procesów Budowlanych  
        oraz Katedra Mechaniki i Konstrukcji Budowlanych,
 
    3)  przeniesienie pracowników Katedr, o których mowa w pkt. 2, odpowiednio do nowotworzonych
         zakładów,
 
    4)  przeniesienie zasobów Katedr, o których mowa w pkt. 2, do nowotworzonych zakładów,
 
    5)  przeniesienie, z dniem 01 stycznia 2015 roku, kształcenia na kierunku Budownictwo na Wydział
         Geodezji i Gospodarki Przestrzennej.
 
2. Sprawy organizacyjne i administracyjne wynikające z przeniesienia kierunku Budownictwo a związane
    z nauką, kształceniem i dydaktyką zostaną uzgodnione i rozliczone, w terminie od dnia podjęcia uchwały
    do dnia 31 grudnia 2014 roku.

 

§ 2

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uwzględniając wniosek Dziekana Wydziału Geodezji
i Gospodarki Przestrzennej pozytywnie opiniuje:

   1)  utworzenie, z dniem 01 lipca 2014 roku, ośrodka (naukowej jednostki organizacyjnej Wydziału)
        pod nazwą Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego,
 
   2)  zniesienie, z dniem 31 grudnia 2014 roku, Katedry Astronomii i Geodynamiki – jednostki organizacyjnej
        Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej,

 

§ 3

1.  Wniosek Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

2.  Wniosek Dziekana Geodezji i Gospodarki Przestrzennej stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

 

§ 4

Realizację uchwały powierza się Rektorowi oraz Dziekanowi Wydziału Nauk Technicznych i Dziekanowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
 prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.06.2014
Data publikacji:
08.07.2014 12:09
Data aktualizacji:
15.07.2014 11:40
Liczba wyświetleń:
3689
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr541.doc42 KB