Nr 542 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany nazwy Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

 
UCHWAŁA Nr 542
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 czerwca 2014 roku
 
w sprawie zmiany nazwy Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Działając na podstawie § 14 ust. 3 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się,
co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uwzględniając wniosek Dziekana Wydziału Geodezji
i Gospodarki Przestrzennej pozytywnie opiniuje zmianę nazwy

WYDZIAŁU GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

na

WYDZIAŁ GEODEZJI, INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA (WGIPB),

z dniem 01 stycznia 2015 roku.

 

§ 2

Wniosek Dziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej w tej sprawie stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 3

Realizację uchwały powierza się Rektorowi oraz Dziekanowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.06.2014
Data publikacji:
08.07.2014 12:27
Data aktualizacji:
15.07.2014 11:37
Liczba wyświetleń:
4456
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr542.doc37.5 KB