Nr 543 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie funduszu motywacyjnego nauczycieli akademickich

 
UCHWAŁA Nr 543
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 czerwca 2014 roku  

 

w sprawie funduszu motywacyjnego nauczycieli akademickich

 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w związku z art. 151 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), dążąc do poprawy efektywności pracy pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwanego dalej Uniwersytetem, stanowi się
co następuje:

 

§ 1

Płaca zasadnicza nauczyciela akademickiego Uniwersytetu składa się z:

1)  części stałej,

2)  dodatku motywacyjnego.

 

§ 2

1.  Sposób ustalenia obu części płacy zasadniczej wymienionych w § 1 określa Porozumienie zawarte
     dn. 06.06.2014 r. pomiędzy Rektorem UWM w Olsztynie a przedstawicielami związków zawodowych 
     działających w UWM w Olsztynie w sprawie podwyżek wynagrodzeń zasadniczych pracowników 
     Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

2.  Każdorazowa zmiana treści Porozumienia, o którym mowa w ust. 1, rodzi takie skutki dla niniejszej
     uchwały, jakie z tej zmiany wynikają.

 

§ 3

1. W 2014 roku wysokość środków przeznaczonych na dodatki motywacyjne nauczycieli akademickich
    będzie stanowiła 35% dotacji celowej na zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli akademickich, jaką
    otrzymał Uniwersytet w tym roku.

2. W 2015 roku i w kolejnych latach wysokość środków przeznaczonych na dodatki motywacyjne
    nauczycieli akademickich będzie stanowić sumą kwoty określonej w ust 1. oraz kwoty stanowiącej 50%
    dotacji celowej na zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli akademickich, jaką Uniwersytet otrzyma
    w 2015 r. i odpowiednio w kolejnych latach.

3. Po 2015 roku wysokość środków przeznaczonych na dodatki motywacyjne dla nauczycieli akademickich
    nie będzie malała - bez względu na wysokości przyznanych dotacji celowych na zwiększenie
    wynagrodzeń nauczycieli akademickich.

 

§ 4

Dodatek motywacyjny jest częścią płacy zasadniczej pracownika przyznawaną mu na czas określony:

1)  w 2014 r. – na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.,

2)  od 2015 r. – na okresy dwuletnie.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.06.2014
Data publikacji:
08.07.2014 14:19
Data aktualizacji:
21.04.2016 10:52
Liczba wyświetleń:
4229
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr543.docx18.53 KB