Nr 544 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Wydziału Nauk Medycznych na 2014 rok

 
UCHWAŁA Nr 544
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 czerwca 2014 roku
 
w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Wydziału Nauk Medycznych na 2014 rok
 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 9 oraz § 57 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:


§ 1

Senat uchwala plan rzeczowo-finansowy Wydziału Nauk Medycznych na rok 2014 uwzględniający:

                                                                                                            (w tys. zł)

1.     Przychody działalności operacyjnej                                                       33 714,4

Koszty działalności operacyjnej                                                           33 759,4

Przychody finansowe                                                                                45,0

Koszty finansowe                                                                                      0,0

Zysk/strata netto                                                                                      0,0

2.     Zwiększenia funduszu pomocy materialnej dla studentów                         1 537,4

Zmniejszenia funduszu pomocy materialnej dla studentów                       1 715,9

Stan funduszu na koniec roku 2014                                                         242,8

 

§ 2

Plan rzeczowo-finansowy Wydziału Nauk Medycznych na rok 2014 stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.06.2014
Data publikacji:
08.07.2014 19:42
Data aktualizacji:
15.07.2014 11:32
Liczba wyświetleń:
2885
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr544.doc29.5 KB