Nr 545 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na 2014 rok (bez Wydziału Nauk Medycznych)

 
UCHWAŁA Nr 545
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 czerwca 2014 roku
 
w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego
w Olsztynie na 2014 rok (bez Wydziału Nauk Medycznych)
 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 9 oraz § 57 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:


§ 1

Senat uchwala plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2014
(bez Wydziału Nauk Medycznych) uwzględniający:

                                                                                                                            (w tys. zł)

1.     Przychody działalności operacyjnej                                                                      396 280,9

Koszty działalności operacyjnej                                                                          394 584,6

Przychody finansowe                                                                                            1 755,0

Koszty finansowe                                                                                                 2 500,0

Zysk netto                                                                                                             951,3

2.     Zwiększenia funduszu pomocy materialnej dla studentów                                        43 797,3

Zmniejszenia funduszu pomocy materialnej dla studentów                                     50 624,8

Stan funduszu na koniec roku 2014                                                                      4 953,8

 

§ 2

Plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2014 (bez Wydziału Nauk Medycznych) stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.06.2014
Data publikacji:
08.07.2014 19:49
Data aktualizacji:
15.07.2014 11:30
Liczba wyświetleń:
2982
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr545.doc30.5 KB