Nr 546 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na 2014 rok

 
UCHWAŁA Nr 546
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 czerwca 2014 roku
 
w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu  Warmińsko- Mazurskiego
w Olsztynie na 2014 rok

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 9 oraz § 57 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:


§ 1

Senat uchwala plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2014 uwzględniający:

                                                                                                                             (w tys. zł)

1.     Przychody działalności operacyjnej                                                                       429 995,3

Koszty działalności operacyjnej                                                                           428 344,0

Przychody finansowe                                                                                             1 800,0

Koszty finansowe                                                                                                  2 500,0

Zysk netto                                                                                                              951,3

2.     Zwiększenia funduszu pomocy materialnej dla studentów                                         45 334,7

Zmniejszenia funduszu pomocy materialnej dla studentów                                      52 340,7

Stan funduszu na koniec roku 2014                                                                       5 196,6

 

§ 2

Plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2014 stanowi załącznik
do niniejszej Uchwały.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.06.2014
Data publikacji:
08.07.2014 19:57
Data aktualizacji:
15.07.2014 11:27
Liczba wyświetleń:
2860
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr546.doc29.5 KB