Nr 547 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za 2013 rok

 
UCHWAŁA Nr 547
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 czerwca 2014 roku
 
 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala  Klinicznego
w Olsztynie za 2013 rok

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
w związku z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj.:Dz.U.2013.330) stanowi się co następuje:


§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zatwierdza sprawozdanie finansowe Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego za 2013 rok, stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 2

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.06.2014
Data publikacji:
08.07.2014 20:33
Data aktualizacji:
15.07.2014 11:25
Liczba wyświetleń:
2950
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr547.doc53 KB
zaldoUchw547.pdf2.74 MB