Nr 549 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zakupu przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie wyposażenia Kliniki Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii i Hepatologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie

 
UCHWAŁA Nr 549
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 czerwca 2014 roku
 
w sprawie zakupu przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie  wyposażenia Kliniki Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii i Hepatologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodęna zakup wyposażenia Kliniki Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii i Hepatologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie o łącznej wartości 586 585,58 złotych (słownie: pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt osiem groszy).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.06.2014
Data publikacji:
08.07.2014 20:43
Data aktualizacji:
26.10.2015 11:55
Liczba wyświetleń:
3449
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr549.doc57.5 KB