Nr 550 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie/likwidację środków trwałych

 
UCHWAŁA Nr 550
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 czerwca 2014 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie/likwidację środków trwałych

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w zw. z § 16 ust. 11 Statutu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie stanowiącego załącznik do uchwały numer 958 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie Statutu Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uchwala się
co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na zbycie/likwidację środków trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie, wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.06.2014
Data publikacji:
08.07.2014 20:49
Data aktualizacji:
26.10.2015 11:53
Liczba wyświetleń:
3515
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr550.doc65.5 KB
ZaldoUchwNr550.pdf113.17 KB