Nr 565 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji

 
UCHWAŁA Nr 565
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 czerwca 2014 roku
 
w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji

 

Działając na podstawie § 14 ust. 3 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uwzględniając wniosek Dziekana Wydziału Prawa i Administracji, pozytywnie opiniuje zmianę nazwy Katedry Cyfryzacji na Katedrę Stanów Nadzwyczajnych i Ratownictwa.

 

§ 2

Wniosek Dziekana Wydziału Prawa i Administracji w tej sprawie stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 3

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.06.2014
Data publikacji:
09.07.2014 09:44
Data aktualizacji:
15.07.2014 06:37
Liczba wyświetleń:
3000
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr565.doc39 KB