Nr 569 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie spółki kapitałowej pod nazwą Instytut Terapii Komórkowych Spółka Akcyjna

 
UCHWAŁA Nr 569
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 czerwca 2014 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie spółki kapitałowej pod nazwą
Instytut Terapii Komórkowych Spółka Akcyjna
oraz objęcie 10% akcji założycielskich w wyżej wymienionej Spółce

 

Na podstawie § 14 pkt 2 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ustala się,
co następuje:

 

§ 1

Senat wyraża zgodę na utworzenie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie spółki kapitałowej pod nazwą Instytut Terapii Komórkowych Spółka Akcyjna na zasadach określonych
w Statucie Spółki stanowiącym Załącznik do Uchwały oraz objęcie 10% akcji założycielskich.

 

§ 2

Zadaniem Spółki jest powołanie przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie Kliniki zajmującej
się wykorzystywaniem produktów leczniczych terapii zaawansowanej.

 

§ 3

1.     Kapitał zakładowy Spółki wynosić będzie 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

2.     Akcje Spółki zostaną objęte w następujący sposób:

1)    Pan Paweł Kwiatkowski obejmuje 40 akcji założycielskich,

2)    Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie obejmuje 10 akcji założycielskich,

3) Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. z siedzibą w Warszawie obejmuje 50 akcji założycielskich.

 

§ 4

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie z tytułu objętych akcji wniesie wkład pieniężny
w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.06.2014
Data publikacji:
09.07.2014 10:07
Data aktualizacji:
09.07.2014 10:07
Liczba wyświetleń:
2627
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr569.doc33 KB