Nr 572 z dnia 23 września 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 42 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Rozwoju Uczelni i Finansów na kadencję 2012-2016

 

 

UCHWAŁA Nr 572
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 września 2014 roku
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 42 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Rozwoju Uczelni i Finansów na kadencję 2012-2016
 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się,
co następuje:

 

§ 1

W Uchwale Nr 42 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji
do spraw Rozwoju Uczelni i Finansów na kadencję 2012-2016:

1)    § 1 ust. 1 pkt 16 otrzymuje brzmienie: „16) prof. dr hab. Stanisław PIKULSKI (Wydział Prawa
i Administracji)”,

2)    w § 1 ust. 1 dodaje się pkt 25 w następującym brzmieniu: „25) dr Szymon KISIEL (Wydział Prawa
i Administracji)”.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
22.09.2014
Data publikacji:
29.09.2014 13:40
Data aktualizacji:
29.09.2014 13:40
Liczba wyświetleń:
2361
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr572.doc56.5 KB