Nr 573 z dnia 23 września 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 43 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Dydaktycznych na kadencję 2012-2016

 

UCHWAŁA Nr 573
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 września 2014 roku
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 43 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Dydaktycznych na kadencję 2012-2016

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się,
co następuje:

 § 1

W Uchwale Nr 43 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji
do spraw Dydaktycznych na kadencję 2012-2016 § 1 ust. 1 pkt 25 otrzymuje brzmienie:
„25) dr hab. Mariola LEMONNIER, prof. UWM (Wydział Prawa i Administracji)”.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
22.09.2014
Data publikacji:
29.09.2014 13:46
Data aktualizacji:
29.09.2014 13:46
Liczba wyświetleń:
2200
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr573.doc56 KB