Nr 574 z dnia 23 września 2014 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 46 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Współpracy Międzynarodowej na kadencję 2012-2016

 
UCHWAŁA Nr 574
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 września 2014 roku
 
w sprawie zmiany w Uchwale Nr 46 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Współpracy Międzynarodowej na kadencję 2012-2016

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się,
co następuje:

 § 1
W Uchwale Nr 46 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji
do spraw Współpracy Międzynarodowej na kadencję 2012-2016, § 1 ust. 1:
   1)     pkt 14 otrzymuje brzmienie: „14) dr hab. Mariola LEMONNIER, prof. UWM (Wydział Prawa
        i Administracji)”,
   2)     pkt 15 otrzymuje brzmienie: „15) dr Michał MARIAŃSKI (Wydział Prawa i Administracji)”.
 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
  
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
22.09.2014
Data publikacji:
30.09.2014 07:42
Data aktualizacji:
30.09.2014 07:43
Liczba wyświetleń:
2321
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr574.doc56 KB