Nr 576 z dnia 23 września 2014 roku w sprawie likwidacji kierunku budownictwo na Wydziale Nauk Technicznych

 
UCHWAŁA Nr 576
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 września 2014 roku
 
w sprawie likwidacji kierunku budownictwo na Wydziale Nauk Technicznych
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 3 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM
w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z późn. zm.), Senat uchwala, co następuje:
 
§ 1
1.  Z dniem 30 września 2015 r. likwiduje się kierunek budownictwo, realizowany na Wydziale Nauk
   Technicznych.
 
2.  Studenci kierunku, o którym mowa w ust. 1, z dniem 1 października 2015 r. stają się studentami
   Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, i kontynuują studia zgodnie z rozpoczętym cyklem
   kształcenia według programów kształcenia i planów studiów dostosowanych do efektów kształcenia
   określonych przez Senat odpowiednio dla poziomu i profilu kształcenia.
 
3.  Kandydaci przyjęci na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia kierunku budownictwo
   na Wydziale Nauk Technicznych, na rok akademicki 2015/2016,z dniem 1 października 2015 roku
   rozpoczynają naukę na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, zgodnie z cyklem kształcenia
   według programów kształcenia i planów studiów.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
22.09.2014
Data publikacji:
30.09.2014 09:42
Data aktualizacji:
30.09.2014 09:42
Liczba wyświetleń:
3021
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr576.doc156.5 KB