Nr 578 z dnia 23 września 2014 roku w sprawie zatwierdzenia elementów systemu zarządzania Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w zakresie zarządzania finansami, kadrami oraz jakością kształcenia w obszarze określania sylwetki/profilu absolwenta..

 
UCHWAŁA Nr 578
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 września 2014 roku
 
w sprawie zatwierdzenia elementów systemu zarządzania Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w zakresie zarządzania finansami, kadrami oraz jakością kształcenia w obszarze określania sylwetki/profilu absolwenta, opracowanych w ramach realizacji projektu „Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie”
 
Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z późn. zm.), stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zatwierdza elementy systemu zarządzania uczelnią opracowane do dnia 31 sierpnia 2014 roku, w ramach realizacji projektu „Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie”, tj.:
   1)  model zarządzania finansami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiący
       załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
 
   2)  model zarządzania kadrami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiący
       załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
 
   3)  model zarządzania jakością kształcenia w zakresie określania sylwetki/profilu absolwenta/-ki
       Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Nadzór nad wdrożeniem i stosowaniem zatwierdzonych modeli zarządzania powierza się Kanclerzowi oraz Prorektorom wg ich właściwości.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
22.09.2014
Data publikacji:
30.09.2014 10:01
Data aktualizacji:
30.09.2014 10:15
Liczba wyświetleń:
2733
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr578.docx23.21 KB
ZalNr1doUchw578.pdf399.9 KB
ZalNr2doUchw578.pdf509.98 KB
ZalNr3doUchw578.pdf386.67 KB
SchematModeluZJK.pdf185.68 KB