Nr 581 z dnia 23 września 2014 roku w sprawie poręczenia przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie kredytu zaciąganego przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie

 
UCHWAŁA Nr 581
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 września 2014 roku
  
w sprawie poręczenia przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie kredytu zaciąganego przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na poręczenie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu w Olsztynie kredytu długoterminowego w kwocie 220 000,00 zł (słownie dwieście dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
22.09.2014
Data publikacji:
30.09.2014 11:05
Data aktualizacji:
30.09.2014 11:05
Liczba wyświetleń:
2207
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr581.doc53 KB