Nr 582 z dnia 23 września 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie (likwidację) środków trwałych przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie

 
 
UCHWAŁA Nr 582
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 września 2014 roku
 
 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie (likwidację) środków trwałych przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie
 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
w związku z § 16 ust. 11 Statutu Uniwersyteckiego Szpitala w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały
Nr 958 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie Statutu Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ UWM w Olsztynie z późn. zm. uchwala się,
co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na zbycie (likwidację) środków trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
22.09.2014
Data publikacji:
30.09.2014 13:14
Data aktualizacji:
30.09.2014 13:14
Liczba wyświetleń:
2435
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr582.doc52.5 KB