Nr 596 z dnia 28 października 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 42 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Rozwoju Uczelni i Finansów kadencję 2012-2016

 
UCHWAŁA Nr 596
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 października 2014 roku
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 42 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Rozwoju Uczelni i Finansów na kadencję 2012-2016
 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się,
co następuje:

 

§ 1

W Uchwale Nr 42 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji
do spraw Rozwoju Uczelni i Finansów na kadencję 2012-2016 § 1 ust. 1 pkt 19 otrzymuje brzmienie:
„19) ks. dr hab. Jacek PAWLIK, prof. UWM (Wydział Teologii)”.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.10.2014
Data publikacji:
31.10.2014 10:53
Data aktualizacji:
31.10.2014 10:54
Liczba wyświetleń:
2357
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr596.doc56.5 KB