Nr 598 z dnia 28 października 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 44 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Kadrowych na kadencję 2012-2016

 
UCHWAŁA Nr 598
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 października 2014 roku
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 44 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Kadrowych na kadencję 2012-2016

 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się,
co następuje:

 

§ 1

W Uchwale Nr 44 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji
do spraw Kadrowych na kadencję 2012-2016 § 1 ust. 1 pkt 23 otrzymuje brzmienie:
„23) dr inż. Maciej NEUGEBAUER (NSZZ „Solidarność”)”.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.10.2014
Data publikacji:
31.10.2014 11:10
Data aktualizacji:
31.10.2014 11:10
Liczba wyświetleń:
2578
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr598.doc57 KB