STANOWISKO Senatu UWM w Olsztynie z dnia 28 października 2014 roku w sprawie powoływania kierowników jednostek, o których mowa w § 49 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, na kadencję rozpoczynającą w dniu 1 stycznia 2015 roku

 
S T A N O W I S K O
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 października 2014 roku
 
w sprawie powoływania kierowników jednostek, o których mowa w § 49 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, na kadencję rozpoczynającą w dniu 1 stycznia 2015 roku
 
 
Z uwagi na zbliżający się upływ kadencji dotychczasowych kierowników jednostek, o których mowa
w § 49 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, oraz konieczność wyłonienia ich następców, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaleca:
 
1)  w przypadku konieczności dokonania zmian w strukturze organizacyjnej wydziału, składanie
    wniosków do Rektora o wprowadzenie proponowanych zmian od 1 stycznia 2015 roku,
2)  składanie wniosków o powołanie kierowników jednostek, uwzględniających proponowane zmiany
    struktury organizacyjnej,
3)   w przypadku konieczności powołania na kierowników nauczycieli akademickich, którzy w trakcie
    pięcioletniej kadencji osiągną wiek emerytalny, powoływanie  ich na okres do czasu wygaśnięcia
    stosunku pracy, o którym mowa w art. 127  ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
4)   uwzględnianie wyników przeprowadzonej w bieżącym roku oceny kierowników.
 

Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.10.2014
Data publikacji:
03.11.2014 09:59
Data aktualizacji:
01.07.2017 09:40
Liczba wyświetleń:
3574
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
StanowiskoSenatu.doc45 KB