Nr 601 z dnia 28 października 2014 roku w sprawie zasad postępowania przy wystąpieniu w jednostce organizacyjnej niedoboru pensum dydaktycznego

 

 
UCHWAŁA Nr 601
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 października 2014 roku
 

w sprawie zasad postępowania przy wystąpieniu w jednostce organizacyjnej niedoboru pensum dydaktycznego  

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
w związku z art. 11 ustawy z dnia
17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, uchwala się, co następuje:

 
§ 1

 1. Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uznaje za niedopuszczalne wykazywanie
    niedoboru pensum w planach obciążenia dydaktycznego.

 
2.  W przypadku wystąpienia niedoboru pensum w jednostce, dziekan wydziału w porozumieniu
    z kierownikiem wydziałowej jednostki organizacyjnej lub kierownik międzywydziałowej jednostki
    organizacyjnej prowadzącej działalność dydaktyczną zobowiązany jest niezwłocznie podjąć
    działania doprowadzające do przywrócenia stanu prawidłowego, w szczególności poprzez:
         1)  wszczęcie procedury likwidacji stanowisk, dla których brak jest godzin dydaktycznych,
       2)   zmniejszenie wymiaru czasu pracy dla poszczególnych nauczycieli akademickich, dla których
           brak jest godzin dydaktycznych,
z uwzględnieniem wymagań niezbędnych do zachowania
           uprawnień do nadawania stopni naukowych i uprawnień do firmowania kierunków studiów.
 

§ 2

1.  Realizację uchwały powierza się właściwym dziekanom wydziałów lub kierownikom
   międzywydziałowych jednostek organizacyjnych.

2. Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prorektorowi ds. Kadr.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.10.2014
Data publikacji:
03.11.2014 11:26
Data aktualizacji:
03.11.2014 11:27
Liczba wyświetleń:
2814
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw601.doc35.5 KB