Nr 602 z dnia 28 października 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Olsztyn

 
UCHWAŁA Nr 602
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 października 2014 roku

 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Olsztyn

 
§ 1
1.  Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 4 lit. a Statutu Uniwersytetu Senat wyraża zgodę na nieodpłatne
   przekazanie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie nieruchomości gruntowych
   oznaczonych w ewidencji jako działki nr 31/5, 31/7, 31/8, 31/10 o łącznej powierzchni 1657 m2
   
położonych w obrębie ewidencyjnym 152 miasta Olsztyna, na rzecz Gminy Olsztyn.
2.  Wyrysy z mapy ewidencyjnej stanowią załącznik do niniejszej Uchwały.
 
§ 2
Przekazania przedmiotowych terenów leżących w pasie drogowym dokonuje się w celu realizacji ciągu pieszego na ww. nieruchomościach.
 
§ 3
Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury przekazania, o której mowa
w niniejszej Uchwale.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.10.2014
Data publikacji:
03.11.2014 11:36
Data aktualizacji:
03.11.2014 11:36
Liczba wyświetleń:
2139
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw602.doc28.5 KB