Nr 606 z dnia 28 października 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 112 miasta Olsztyna przy ul. Tuwima

 
UCHWAŁA Nr 606
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 października 2014 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 112 miasta Olsztyna przy ul. Tuwima
 
Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 4 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:
 
§ 1
1.  Senat wyraża zgodę na sprzedaż w trybie przetargowym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
     w Olsztynie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym 112
     miasta Olsztyna, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka
nr 7/2, o powierzchni 1,0663 ha.
2.      Wyrys z mapy ewidencyjnej stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
 
§ 2
Wartość rynkowa prawa własności w/w nieruchomości została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 1 070 672 zł.
 
§ 3
Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa
w niniejszej uchwale.
 
§ 4
Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o których mowa w § 1, przeznaczone będą
na finansowanie strategicznych zadań inwestycyjnych UWM.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.10.2014
Data publikacji:
03.11.2014 12:19
Data aktualizacji:
03.11.2014 12:19
Liczba wyświetleń:
2433
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw606.doc30.5 KB