Nr 607 z dnia 28 października 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 69 miasta Olsztyna przy ul. Żołnierskiej 14

 
UCHWAŁA Nr 607
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 października 2014 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 69 miasta Olsztyna przy ul. Żołnierskiej 14
 

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 4 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:

 

§ 1
1.  Senat wyraża zgodę na sprzedaż w trybie przetargowym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
   w Olsztynie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym 69 miasta
   Olsztyna, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka
nr 43/7, o powierzchni 0,5483 ha.
2.  Wyrys z mapy ewidencyjnej stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 2

Wartość rynkowa prawa własności ww. nieruchomości została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 1 700 717 zł.

 

§ 3

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa
w niniejszej uchwale.

 

§ 4

Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o których mowa w § 1, przeznaczone będą
na finansowanie strategicznych zadań inwestycyjnych UWM.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.10.2014
Data publikacji:
03.11.2014 12:23
Data aktualizacji:
03.11.2014 12:24
Liczba wyświetleń:
2277
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw607.doc30 KB