Nr 610 z dnia 28 października 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przejścia i przejazdu na nieruchomości położonej w miejscowości Bałcyny, gmina Ostróda

 
DRUKUJ TEN DOKUMENT
 
UCHWAŁA Nr 610
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 października 2014 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przejścia i przejazdu
na nieruchomości położonej w miejscowości Bałcyny, gmina Ostróda
 
Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 4 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:


§ 1

1.  Senat wyraża zgodę na ustanowienie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
    nieodpłatnej służebności przejścia i przejazdu na nieruchomości położonej w miejscowości Bałcyny,
    gmina Ostróda,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 20/3, dla której Sąd
    Rejonowy w Ostródzie prowadzi księgę wieczystą nr EL1O/00034644/6, na rzecz każdoczesnego
    właściciela lub użytkownika wieczystego działek 20/1 oraz 20/2.
2.   Mapa sytuacyjno-wysokościowa stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 § 2

Ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości opisanej w § 1 polega na prawie
do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie przejścia i przejazdu ciągiem komunikacyjnym
o długości 197 m i szerokości 3 m przez każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 20/1 i 20/2.

 

§ 3

Służebność ustanawia się na czas nieoznaczony.

 

§ 4

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej, o której mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.10.2014
Data publikacji:
03.11.2014 12:37
Data aktualizacji:
03.11.2014 12:38
Liczba wyświetleń:
2224
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw610.docx19.8 KB