Nr 611 z dnia 28 października 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie do klastra pod nazwą „Polski Klaster Weterynaryjny”

 
UCHWAŁA Nr  611
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 października 2014 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski
w Olsztynie do klastra pod nazwą „Polski Klaster Weterynaryjny”

 

Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt 3 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje:

 

§ 1

1.  Senat wyraża zgodę na przystąpienie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
   do klastra pod nazwą „Polski Klaster Weterynaryjny”.
2. Celem Klastra, o którym mowa w pkt 1, jest utworzenie porozumienia kooperacyjnego na zasadach
   klastra, którego zadaniem będzie m. in. integrowanie podmiotów działających w obszarze ochrony
   i opieki nad zwierzętami  na rzecz realizacji wspólnych przedsięwzięć o charakterze naukowo-
   komercyjnym – w warunkach współpracy i konkurencji.
3. Regulamin „Polskiego Klastra Weterynaryjnego”, o którym mowa w pkt 1, stanowi załącznik
   do niniejszej Uchwały.
 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.     

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro rektora
Wytworzył:
Biuro rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.10.2014
Data publikacji:
24.11.2014 10:55
Data aktualizacji:
24.11.2014 10:55
Liczba wyświetleń:
2276
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw611.doc99 KB