Nr 620 z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 159 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie składu Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2012-2016

 
UCHWAŁA Nr 620
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 listopada 2014 roku
 
w sprawie zmiany w Uchwale Nr 159 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie składu Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2012-2016
 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się,
co następuje:

 

§ 1

W Uchwale Nr 159 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie składu Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2012-2016, § 1 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) Jarosław MORAWSKI (przedstawiciel Samorządu Studenckiego),”.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.11.2014
Data publikacji:
02.12.2014 11:58
Data aktualizacji:
02.12.2014 14:28
Liczba wyświetleń:
3773
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw620.docx17.12 KB