Nr 621 z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 42 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Rozwoju Uczelni i Finansów na kadencję 2012-2016

 
UCHWAŁA Nr 621
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 listopada 2014 roku
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 42 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Rozwoju Uczelni i Finansów na kadencję 2012-2016
 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się,
co następuje:

 

§ 1

W Uchwale Nr 42 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji
do spraw Rozwoju Uczelni i Finansów na kadencję 2012-2016 § 1 ust. 1

1)     pkt 20 otrzymuje brzmienie: „20) Agnieszka BLACHA (Samorząd Studencki)”;
2)     pkt 21 otrzymuje brzmienie: „21) mgr inż. Natalia CHODKOWSKA (Samorząd Doktorantów – Wydział
      Kształtowania Środowiska i Rolnictwa)”.
 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.11.2014
Data publikacji:
02.12.2014 12:10
Data aktualizacji:
02.12.2014 12:10
Liczba wyświetleń:
2340
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw621.doc57.5 KB