Nr 622 z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 43 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Dydaktycznych na kadencję 2012-2016

 
UCHWAŁA Nr 622
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 listopada 2014 roku
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 43 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Dydaktycznych na kadencję 2012-2016

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się,
co następuje:

 § 1

W Uchwale Nr 43 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji
do spraw Dydaktycznych na kadencję 2012-2016 § 1 ust. 1:

1)     pkt 29 otrzymuje brzmienie: „29) Paweł APTOWICZ (Samorząd Studencki)”;
2)     pkt 30 otrzymuje brzmienie: „30) mgr inż. Cezary ZWOLIŃSKI (Samorząd Doktorantów – Wydział
      Bioinżynierii Zwierząt)”.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.11.2014
Data publikacji:
02.12.2014 12:30
Data aktualizacji:
02.12.2014 12:30
Liczba wyświetleń:
2133
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw622.doc58.5 KB