Nr 623 z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 44 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Kadrowych na kadencję 2012-2016

 
UCHWAŁA Nr 623
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 listopada 2014 roku
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 44 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Kadrowych na kadencję 2012-2016

 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się,
co następuje:

 

§ 1

W Uchwale Nr 44 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji
do spraw Kadrowych na kadencję 2012-2016 § 1 ust. 1:
1)     pkt 17 otrzymuje brzmienie: „23) Stanisław ORZECHOWSKI (Samorząd Studencki)”;
2)     pkt 18 otrzymuje brzmienie: „18) mgr inż. Alicja FARON (Samorząd Doktorantów – Wydział Nauki
      o Żywności)”.
 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.11.2014
Data publikacji:
02.12.2014 12:37
Data aktualizacji:
02.12.2014 12:37
Liczba wyświetleń:
2280
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw623.doc58.5 KB