Nr 625 z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 46 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Współpracy Międzynarodowej na kadencję 2012-2016

 
UCHWAŁA Nr 625
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 listopada 2014 roku
 
w sprawie zmiany w Uchwale Nr 46 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Współpracy Międzynarodowej na kadencję 2012-2016

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się,
co następuje:

 § 1

W Uchwale Nr 46 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji
do spraw Współpracy Międzynarodowej na kadencję 2012-2016, § 1 ust. 1 pkt 18 otrzymuje brzmienie:
„18) Klaudia STOPKA (Samorząd Studencki)”.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.11.2014
Data publikacji:
02.12.2014 12:56
Data aktualizacji:
02.12.2014 13:03
Liczba wyświetleń:
2798
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw625.doc55.5 KB