Nr 627 z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie zwiększenia dodatku funkcyjnego dla Rektora Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie

 
UCHWAŁA Nr 627
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 listopada 2014 roku
 
w sprawie zwiększenia dodatku funkcyjnego dla Rektora Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego
w Olsztynie

Na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz § 26 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1571), stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, doceniając zaangażowanie Rektora prof. dr. hab. Ryszarda Józefa Góreckiego w zarządzanie i rozwój Uczelni, zwraca się z wnioskiem do Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego o zwiększenie rektorowi dodatku funkcyjnego o kwotę 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) miesięcznie, począwszy od 1 grudnia 2014 r. do 31 sierpnia 2016 r. Źródłem finansowania podwyższonego dodatku funkcyjnego będą środki inne niż określone w przepisie art. 94 ust. 1 powołanej wyżej ustawy.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Prorektor
ds. Ekonomicznych i Rozwoju
 
dr hab. Mirosław GORNOWICZ, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.11.2014
Data publikacji:
02.12.2014 13:20
Data aktualizacji:
26.10.2015 10:26
Liczba wyświetleń:
2875
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw627.doc45.5 KB