Nr 628 z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w roku akademickim 2015/2016, 2016/2017 oraz 2017/2018 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego

 
UCHWAŁA Nr 628
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 listopada 2014 roku
 
w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
w roku akademickim 2015/2016, 2016/2017 oraz 2017/2018 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego
 

Na podstawie art. 169 ust. 8 i ust. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym
(tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), na wniosek rad wydziałów oraz Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, Senat postanawia, co następuje:

 

§ 1

Uchwała określa uprawnienia przysługujące laureatom i finalistom olimpiad i konkursów stopnia centralnego przy przyjęciu na I rok studiów w Uniwersytecie.

 

§ 2

Olimpiadami stopnia centralnego są:

1)   olimpiady przedmiotowe,
2)   olimpiady z zakresu określonej dziedziny wiedzy,
3)   konkursy o zasięgu centralnym, odpowiadające tematycznie kierunkom studiów prowadzonych
    w Uniwersytecie.

 

§ 3

Wykaz olimpiad oraz konkursów, których laureaci i finaliści uprawnieni są do przyjęcia na kierunek studiów
w Uniwersytecie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego określa załącznik do Uchwały.

 

§ 4

Zasady ustalania laureatów i finalistów olimpiad oraz konkursów określają odrębne przepisy.

 

§ 5

Podstawą uzyskania wymienionych w uchwale uprawnień jest dokument wydany przez Główny Komitet Olimpiady lub Konkursu, opatrzony numerem porządkowym, stwierdzający uzyskaną przez kandydata
na studia lokatę (zajęte miejsce) w eliminacjach centralnych oraz status kandydata (laureat lub finalista).

 

§ 6

Z określonych w niniejszej uchwale uprawnień laureaci i finaliści mogą skorzystać tylko jeden raz – w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub w roku następnym – niezależnie od roku uzyskania tytułu laureata lub finalisty.

 

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.11.2014
Data publikacji:
02.12.2014 13:33
Data aktualizacji:
02.12.2014 13:33
Liczba wyświetleń:
5924
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw628.docx38.9 KB
zaldouchw628.pdf271.64 KB