Nr 629 z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Instytutem Biologii i Immunologii Rozrodu „Acad. Kiryl Bratanow” Bułgarskiej Akademii Nauk

 
UCHWAŁA NR 629
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 listopada 2014 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Instytutem Biologii i Immunologii Rozrodu „Acad. Kiryl Bratanow” Bułgarskiej Akademii Nauk, Bułgaria

 

Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje:

 

§ 1

1.     Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na zawarcie przez Rektora
     Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Instytutem Biologii
     i Immunologii Rozrodu „Acad. Kiryl Bratanow” Bułgarskiej Akademii Nauk, Bułgaria.
 
2.     Treść Porozumienia stanowi załącznik do Uchwały.

 

§ 2

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.11.2014
Data publikacji:
02.12.2014 13:39
Data aktualizacji:
02.12.2014 13:39
Liczba wyświetleń:
2213
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw629.docx21.3 KB