Nr 636 z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie zaopiniowania struktury organizacyjnej instytutów i katedr na wydziałach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
UCHWAŁA Nr 636
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 19 grudnia 2014 roku
 
w sprawie zaopiniowania struktury organizacyjnej instytutów i katedr na wydziałach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Na podstawie § 14 ust. 3 pkt 1 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM
w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z późn. zm.), Senat uchwala, co następuje:
 
§ 1
Senat pozytywnie opiniuje strukturę organizacyjną instytutów i katedr na wydziałach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
18.12.2014
Data publikacji:
29.12.2014 13:36
Data aktualizacji:
07.01.2015 12:20
Liczba wyświetleń:
3551
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZaldoUchw636.pdf111.55 KB
UchwNr636.doc143 KB