Nr 637 z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 576 z dnia 23 września 2014 roku w sprawie likwidacji kierunku budownictwo

 
UCHWAŁA Nr 637
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 19 grudnia 2014 roku
 
w sprawie zmiany uchwały Nr 576 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 września 2014 roku w sprawie likwidacji kierunku budownictwo na Wydziale Nauk Technicznych
 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM
w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z późn. zm.), Senat uchwala, co następuje:

 

§ 1

W § 1 Uchwały Nr 576 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 września
2014 roku w sprawie likwidacji kierunku budownictwo na Wydziale Nauk Technicznych skreśla się ust. 3.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
18.12.2014
Data publikacji:
29.12.2014 13:45
Data aktualizacji:
29.12.2014 13:46
Liczba wyświetleń:
2308
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr637.doc156.5 KB